!!> Read ➹ 私 ➼ Author Yūko Tsushima – Terrapin-info.co.uk

私 Jestem, T Skni , M Wioryginalny Tytu Watashi, Tzn Ja Jest Zbiorem Opowiada Wybitnej Japo Skiej Pisarki Y Ko Tsushimy 1947 2016 Jest Ona C Rk Legendarnego Pisarza Osamu Dazaia 1909 1948 , Kt Ry Pope Ni Samob Jstwo Wraz Z Kochank Zaledwie Rok Po Narodzinach C Rki Gdy Mia A Trzyna Cie Lat, Na Zapalenie P Uc Zmar Jej Starszy, Cierpi Cy Na Zesp Downa Brat Przywi Zanie I T Sknota Za Nieobecnymi Jest Jednym Z G Wnych W Tk W Tw Rczo Ci Tsushimy, Co Wyra Nie Odczuje Czytelnik Jestem, M Wi , T SkniJest To Zbi R Pi Tnastu Refleksyjnych Miniatur Z Narracj W Pierwszej Osobie, W Kt Rych Autorka Wykorzystuje W Tki Autobiograficzne, Wspomina Bliskich Rodze Stwo, Matk , Koleg W Ze Szko Y Czasem S To Wspomnienia Sprzed Wielu Lat, Czasem Zdarzenia Niedawne I Dopiero One Przywo Uj Do Pami Ci Te Dawniejsze Autorka Odtwarza Nastr J Chwil, Przywo Uje Obrazy Postaci, Kt Re, Cho Same W Sobie Zwyczajne, W Jaki Szczeg Lny Spos B Utkwi Y Jej W Pami Ci, Zadzia A Y Na Jej Wyobra Ni Tematyka Wszystkich Opowiada Zwi Zana Jest Ze Mierci Tsushima Ukazuje Umieranie I Towarzysz Ce Mu Okoliczno Ci, Cierpienie Po Stracie I Pr By Odzyskania Utraconego.


10 thoughts on “

  1. says:

    Jestem t skni m wi Y ko Tsushimy to zbi r kameralnych opowiada pe nych poczucia utraty Prosta stylistyka g osu os b wykluczonych i dotkni tych przez odej cie bliskich powoli wci ga czytelnika w wiat melancholii i smutku Gdzie po drodze za oswaja si z blisko ci mierci i b lem jej t...


  2. says:

    O otoczeniu straty Pomy la am wtedy, Mamo, o Tobie Pomy la am, e od czasu, gdy pi lat temu posz a do szpitala, razem z kotami ca y czas obserwowa a ten dom i jego otoczenie Tak by o, prawda Teraz ju ich pewnie nie przeganiasz.


  3. says:

    Autorka unika epatowania ludzkim cierpieniem, jednocze nie traktuj c je z niezwyk empati Zach ca nas do raczej towarzyszenia bohaterom w ciszy ni g o nego lamentowania Opowiadaj oni o swoich do wiadczeniach szczerze, ale z niezwyk godno ci , nie rozczulaj c si nad sob.Ca o na